0 Bokningsvillkor Swedish

Bokningsvillkor

I HYRAN INGÅR BRUKANDE/KOSTNADER FÖR
– El
– Vatten
– Inventarier
– Sängkläder exkl lakan/örngott/handukar
– Städartiklar

BOKNINGSVILLKOR
§ 1 Stugan hyrs ut till gästen under angiven period till angivet pris. 20 procent av hyran betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället och resterande del senast 30 dagar före hyresperiodens början.

§ 2 Vid hyra ingår även nyttjande av samfällighet med dusch, bastu, roddbåt, kanot etc..

§ 3 Gästen skall vara aktsam och ta god hand om den hyrda bostaden.

§ 4 Vid eventuell skada orsakad av gästen svarar denne för skadan. Vid skada skall även gästen genast kontakta hyresvärden.

§ 5 Gästen får ej upplåta stugan till någon annan.

§ 6 Det åligger stugvärden att se till så att bostaden och inventarier är försäkrade.

§ 7 Bostaden måste lämnas städad. Städning kan beställas mot en avgift på 500:-

§ 8 Avbokning kan ske muntligen eller skriftligen. Om Du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än en expeditionsavgift om 500 kronor. Vid senare avbokning måste du betala 70% av hyran.

§ 9 Maximalt 5 stycken personer får nyttja boendet.

§ 10 Stugan disponeras från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, eller efter särskild överenskommelse

§ 7 Bostaden måste lämnas städad. Städning kan beställas mot en avgift på 500:-

§ 8 Avbokning kan ske muntligen eller skriftligen. Om Du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än en expeditionsavgift om 500 kronor. Vid senare avbokning måste du betala 70% av hyran.

§ 9 Maximalt 5 stycken personer får nyttja boendet.

§ 10 Stugan disponeras från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, eller efter särskild överenskommelse.